hetCOMOMEER
de parel onder de Italiaanse meren

Brochures over het Italiaanse Comomeer

Veel informatieis te vinden op deze website en andere sites
op het internet. Toch is er ook nog behoefte aan papieren
informatie in de vorm van brochures over het Comomeer.

Op de officiele Italiaanse website van de provincie Como, kunt
updf brochures in het engels downloaden over hetmeer: Brochure Comomeer.

De meeste steden/dorpen langs het meer hebben een eigen toeristenbureau waar u informatie kunt opvragen, soms ook
nog in de vorm van folders en brochures.

Tevens kunt u bij onderstaande Italiaanse verkeersbureaus meer informatie krijgen over de regio Lombardije, de provincie Como en het Comomeer alsook brochures aanvragen over de streek.

Verkeersbureau Italie in
Nederland


ENIT- Italiaans Bureau voor Toerisme

Er is er geen vestiging meer van ENITin Nederland. Het voormalige kantoor in Amsterdam isgesloten. Nederlandstalige informatie is alleen via het verkeers- bureau in Belgie verkrijgbaar.


Italiaans Verkeersbureau
in Belgie


Natonaal Italiaans Verkeersbureau

12, Vrijheidsplein- 1000 Brussel
Tel. 00322 - 6471154
Fax 00322 - 6405603
E-Mail: brussels@enit.it